No Image Available

Proletarjat: Pierwsza Socjalno-Rewolucyjna Partja w Polsce Opracowal Henryk Bicz. Illus. with photos

Price: 60.00 USD

Moskva: Towarzystwo Wydawnicze Robotników Zagranicznych w ZSRR, 1934, 240 p. Scarce.


Available From

Bibliomania
1816 Telegraph Ave.
Oakland, CA 94612
(510) 835-5733