Rozmowa J. Stalina z H.G. Wellsem: (Dyskusja Pomiedzy Przedstawicielem Kwitnacej Demokracji robotniczej a Obronca Zagniwajacej Demokracji Burzuazyjnej)

Price: 20.00 USD

Detroit: Wydawnictwo Polskiego Oswiatowego Stowarzyszenia Wydawniczego (Polish Educational Pub. Ass'n.), ca. late-1930s, Wraps. 16 p. Tania Bibljoteczka Robotnicza Serja Popularna - Nr. 1.


Available From

Bibliomania
1816 Telegraph Ave.
Oakland, CA 94612
(510) 835-5733